Miljö

En av orsakerna till att GA Emballage startade sin verksamhet var möjligheten att återvinna träemballage av olika sorter. Material som annars slängs eller eldas upp.

Den nära kontakten med transportbolaget gör att vi kan hämta material med bilar som annars skulle köra tomma.

Målsättningen är att utveckla detta och på det sättet hjälpa både er och miljön.




 

 

S. Kyrkogatan 2

 

Läs mer »

 


 

 

Burserydsvägen 21

 

 

Läs mer »