ISPM 15

Vi har tillstånd för att märka emballaget med ISPM. Kontroller görs varje år av jordbruksverket.


Mer information

ISPM 15 står för International Standard for Phytosanitary Measures No. 15. I stort sett alla länder kräver att träemballage inklusive stödjevirke som följer med gods vid import ska följa ISPM 15-standarden. Även EU kräver detta när träemballage kommer från länder utanför EU. 

 

Vid handel inom EU eller mellan EU- länderna och Schweiz finns det inga generella krav på att träemballage och stödjevirke ska vara märkt enligt standarden ISPM 15. Undantaget är träemballage och stödjevirke från Portugal och delar av Spanien och även vissa delar av Tyskland och Italien. Detta beror på att det är utbrott av så kallade karantänskadegörare som angriper trä i vissa länder. 

 

Kraven i ISPM 15- standarden innebär att träemballaget ska vara tillverkat av barkat trä som är behandlat för att minska risken att växtskadegörare kan följa med trät. I Sverige behandlas trät vanligtvis genom värmebehandling i torkanläggning. Även andra behandlingsmetoder är tillåtna enligt standarden.

Mottagarlandet kan ha fler krav än vad som ingår i ISPM 15-standarden. Gå in på webbplatsen för de aktuella landets växtskyddsmyndighet för att ta reda op vilka regler som gäller.

  • GA Emballage AB

  • Plåtgatan 6

    333 33 Smålandsstenar

Denna webbplats använder cookies. Läs mer »

 

Tack, jag förstår.